Δήμος Θεσσαλονίκης: Διανομή Σχολικών Ειδών του προγράμματος Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος – συντονιστής της Σύμπραξης ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα, στο πλαίσιο της συνέχισης υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», έχει προγραμματίσει τη διανομή σχολικών ειδών και τροφίμων (σχολική τσάντα, σετ γραφικής ύλης, ελαιόλαδο) για τους δικαιούχους της Β΄,Γ΄,Δ΄ και Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Θεσσαλονίκης που έχουν παιδιά ηλικίας 14 ετών, την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 από ώρα 10:00 έως 13:00.

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) των Β΄,Γ΄,Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων που έχουν παιδιά ηλικίας 14 ετών και έχουν κάνει τροποποίηση της αίτησης τους έως 31-10-2021 ώστε να είναι δικαιούμενοι του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».