Κωστής Χατζηδάκης: Αύξηση των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου 2023

ÓõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò, ÊùóôÞ ×áôæçäÜêç ìå ôï ðñïåäñåßï ôçò ÃåíéêÞò Ïìïóðïíäßáò Ðñïóùðéêïý ôçò ÄÅÇ ÃÅÍÏÐ/ÄÅÇ), ôçí ÄåõôÝñá 29 Éïõíßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Αυξήσεις στις συντάξεις από 1ης Ιανουαρίου του 2023 προανήγγειλε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100.3 ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς για το που θα κυμαίνεται η αύξηση στον κατώτατο μισθό ανέφερε ότι αναμένει την εισήγηση των εμπειρογνωμόνων και του ΚΕΠΕ προκείμενου στην συνεχεία να κάνει την εισήγησή του στο υπουργικό την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου.

Πρόσθεσε δε ότι σήμερα η αύριο θα κατατεθεί στην Βουλή η τροπολογία με τις ρυθμίσεις που αφορούν την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων.

Εξήγησε ότι η πρώτη ρύθμιση έχει να κάνει με συντάξεις “fast track” ενώ η δεύτερη, η «σύνταξη εμπιστοσύνης» αφορά στο στοκ των εκκρεμών συντάξεων.

Έκανε γνωστό ότι από τις 130.000 εκκρεμείς συντάξεις, αυτή την στιγμή υπάρχουν 75.000 εκκρεμείς συντάξεις, εκ των οποίων οι 60.000 αφορούν τα έτη 2021 και 2022.