Κωνσταντίνος Γκιουλέκας για το θέμα που προέκυψε με την δικαστική απόφαση για το Κέντρο «μακεδονικής» γλώσσας-“Τώρα θερίζουμε τις θύελλες από τους ανέμους που σπείρανε”

Ï âïõëåõôÞò ôçò ÍÄ Á' Èåóóáëïíßêçò Êþóôáò ÃêéïõëÝêáò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò ôýðïõ ðïõ ðáñá÷þñçóáí óôá ãñáöåßá ôçò ðáñÜôáîçò . Èåóóáëïíßêç. Ôñßôç 12 Éïõëßïõ 2011 ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÓùôÞñçò Ìðáñìðáñïýóçò

Με αφορμή το θέμα που προέκυψε με την δικαστική
απόφαση για το Κέντρο «μακεδονικής» γλώσσας, ο
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:

«Τώρα θεριζουμε τις θύελλες από τους ανέμους που
σπείρανε. Κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η
Συμφωνία των Πρεσπων θα έλυνε προβλήματα και γι’ αυτό την
έφεραν και την ψήφισαν στην Βουλή. Εκείνοι που
συνομολόγησαν με τους Σκοπιανους αυτήν την εθνικά επιζήμια

Συμφωνία και δέσμευσαν υπερμετρα την Ελλάδα, ανάμεσα στα
άλλα, αναγνώρισαν και την ύπαρξη «μακεδονικής» γλώσσας.

Τωρα άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και οι γνωστοί ανθελληνικοί
κύκλοι, που προσπαθούσαν επί χρόνια να επιβάλλουν τις θέσεις
τους γύρω από την ύπαρξη μιας δήθεν άλλης Μακεδονίας,
σήμερα βρήκαν σύμμαχό τους την Συμφωνία των Πρεσπων και
ζήτησαν την αναγνώριση Κέντρου «μακεδονικής» γλώσσας
στην Ελλάδα. Το κακό ξεκίνησε. Η απάντηση είναι μια: Δεν
υπάρχει καμία μακεδονική γλώσσα και κανένα μακεδονικό
έθνος. Οι ψευτομακεδόνες θα μας βρίσκουν απέναντι τους. Η
Μακεδονία είναι μια και η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική».