Μαρία Συρεγγέλα : Χαράσσουμε για πρώτη φορά εθνική δημογραφική πολιτική

Το δημογραφικό εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα εθνικής σημασίας. Η ελληνική
κυβέρνηση κοιτάει την απειλή του δημογραφικού κατάματα και χαράσσει για
πρώτη φορά μία συνολική, συγκροτημένη, εθνική δημογραφική πολιτική.
Κατ’ αρχήν η σημερινή κυβέρνηση δημιούργησε ειδικό χαρτοφυλάκιο Υφυπουργού
για τις Δημογραφικές Πολιτικές και την Οικογένεια, ενώ υλοποίησε άμεσα τη
δέσμευσή της για την ενίσχυση με 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση και αύξησε το
αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, μειώσαμε τον Φ.Π.Α. στον
χαμηλό συντελεστή για τα βρεφικά είδη και καταργήσαμε τον φόρο πολυτελείας
στους πολύτεκνους που έχουν μεγάλα αυτοκίνητα, ενώ εξαιρετικά σημαντικό μέτρο
για τη διευκόλυνση των νέων ζευγαριών να τεκνοποιήσουν είναι ακόμη η διετή
προσχολική εκπαίδευση και η αύξηση των βρεφονηπιακών σταθμών.

Παράλληλα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση της
γονιμότητας, την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη στήριξη της οικογένειας
και την αύξηση της γυναικείας εργασίας.
Θεσπίσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας άδεια πατρότητας με αποδοχές και
επιδοτούμενη γονική άδεια τεσσάρων μηνών και για τους δύο γονείς, οι οποίοι
προστατεύονται από την απόλυση όταν κάνουν χρήση των αδειών και
διευκολύνσεων για την ανατροφή των τέκνων τους. Επιπλέον, εφαρμόσαμε το Σήμα
Ισότητας σε επιχειρήσεις που υιοθετούν πολιτικές ίσων ευκαιριών στους
εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, ενώ με τις «Νταντάδες της γειτονιάς» και με τη
δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών στις επιχειρήσεις διευκολύνουμε τις γυναίκες
να συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας και να έχουν την κατάλληλη
υποστήριξη για να ξεκινήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Παράλληλα η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για τον επαναπατρισμό των νέων που
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για λόγους εργασίας και προωθεί για πρώτη
φορά νέα στεγαστική πολιτική. Βοηθάμε ουσιαστικά τα νέα ζευγάρια και τις νέες
οικογένειες, με άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους ηλικίας έως 39
ετών, με το πρόγραμμα «Κάλυψη» για τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας, τον
θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω της ΔΥΠΑ και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω –
Ενοικιάζω» για κενά σπίτια.
Προωθούμε δράσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και δίνουμε στους νέους
περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό
ζήτημα και να βάλουμε φρένο στη μείωση του πληθυσμού της χώρας.

Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων